Тук можете да намерите

Полезна информация

Закон за автомобилните превози

Обн., ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г.

Наредба № 11 от 31.10.2002 г.

За международен автомобилен превоз на пътници и товари

Наредба № 33 от 3.11.1999 г.

За обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ

За ползване на данъчно облекчение за деца

Указания за попълване на декларация образец № 1

Данни за осигуреното лице ( 2019г. )

Указания за попълване на декларация образец № 3

Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет

Указания за попълване на декларация обр. № 5

Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски

Указания за попълване на декларация обр. № 6

Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Декларация образец № 7

Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване

Ако имате въпроси и нужда от помощ, можете да се свържете с мен на посочените по-долу координати

Телефон

+359 89 4 39 62 33

Email

office@gazdov.com

Моля попълнете полетата по-долу

Задайте своите въпроси