Няколко думи

За мен

Огнян Газдов

Роден 1961 година. Завършил ВИИ „Карл Маркс“ (сега УНСС) през 1986 година. От месец септември 1986 година до момента се занимавам със счетоводство. Практика в сферите на търговия, производство, транспорт, селско стопанство.

Свържете се с мен