Предлагани от мен

Счетоводни услуги

Търговия

Производство

Транспорт

Селско стопанство

ЦЕНИ

(кликни за да отвориш)
Счетоводни услуги за фирми нерегистрирани по ДДС и с нулева декларация по ЗДДС Счетоводни услуги за фирми регистрирани по ДДС
до 20 документа месечно 80 лв. 120 лв.
от 21 до 40 документа месечно 100 лв. 160 лв.
от 41 до 80 документа месечно 120 лв. 200 лв.
от 81 до 120 документа месечно 160 лв. 280 лв.
над 121 документа месечно по договаряне по договаряне
Документ e приходна фактура, разходна фактура, дебитно известие, кредитно известие, банкова транзакция, месечен отчет от касов апарат, приходен ордер, разходен ордер, сметки за изплатени суми, протоколи и други.
При фактури под режим „касова отчетност“ цените се увеличават с договорен %.
Банкова транзакция може да бъде: 
Платежно за осигуровки, банкова такса, изплатена по банков път заплата на служител, получена сума от клиента, платена на доставчик сума, изтеглена, внесена сума.
Цените на горепосочените счетоводни услуги се отнасят за фирми с оборот до 30 000,00 лв. на месец и персонал 1 човек. 
При по-голям месечен оборот цените се увеличават с договорен %.
За персонал над 1 човек до 10 20 лв за всяко лице
над 10 човека 200 лв + 10 лв за всяко лице на 20-ия
Допълнителни такси за счетоводни услуги при абонаментно счетоводно обслужване:
Взимане и носене на документи от офис на клиента до 2 пъти месечно 10 – 20 лв
Обработка на стари периоди – за всеки стар месец 50% от месечното възнаграждение
Междинни отчети 30% от месечното възнаграждение
Попълване на годишна декларация на физическо лице 20 – 50 лв
Регистрация по ДДС на фирма с дейност 100 лв
Данъчни ревизии и счетоводни одити– за всеки ревизиран/одитиран месец 10% от месечното възнаграждение
Проверки от институции – за всеки отделен случай 100 лв
Изготвяне на документи за кандидатстване/подновяване за/на заеми 100 – 200 лв
Изготвяне на документи за кандидатстване за лизинг 100 – 200 лв
Изготвяне на отчети към НСИ (извън годишното отчитане)
месечни (за отчет) 30 лв
тримесечни (за отчет) 50 лв
При регистрация по системата ИНТРАСТАТ цената се увеличава с:
до 2 придобивания или изпращания на месец 20 лв
от 2 до 5 придобивания или изпращания на месец 50 лв
от 6 до 10 придобивания или изпращания на месец 70 лв
от 11 до 20 придобивания или изпращания на месец 80 лв
над 20 придобивани или изпращания на месец 5 лв на ред

Всички цени за счетоводни услуги са ориентировъчни.

Конкретните цени на счетоводните услуги се договарят поотделно с всеки клиент според характера на фирмената дейност.

Изпратете ми Вашите данни и

Поискайте оферта